Noteikumi

VISPĀRĪGI

SIA ENERGOVIDE (vienotais reģistrācijas numurs 45403032901, juridiskā adrese: Kalna iela 3-4, Aizkraukle) ir interneta veikals, kura mērķis ir iepazīstināt klientus ar kvalitāti novitāti un individuālu pieeju katram klientam konkrētajai situācijai.

Šie ENERGOVIDE e-veikala nosacījumi nosaka Pārdevēja mājaslapā www.energovide.lv izvietotā interneta veikala lietošanas kārtību un tiesiskās attiecības starp Pārdevēju un Klientu.

 

Noteikumi ir saistoši jebkuram - gan fiziskai personai, gan juridiskai, un tie attiecas uz preču piegādi visā Latvijā.

Pirms katra pasūtījuma veikšanas Klientam ir pienākums iepazīties ar interneta veikala Noteikumiem.

Pasūtot   preces Klients apliecina, ka ir iepazinies ar noteikumiem un piekrīt tiem.

Šie noteikumi un nosacījumi var tikt mainīti, grozīti vai papildināti pēc Pārdevēja ieskatiem jebkurā laikā bez rakstiska brīdinājuma. Tā ir neatņemama daļa no mājas lapas lietošanas noteikumiem.

Visām precēm cenas tiek norādītas iekļaujot PVN 21%. Preces cena ir norādīta pie konkrētās preces. Preču piegādes pakalpojuma izmaksas ir atkarīgas no piegādes veida. Ar atlaidēm var iepazīties sadaļā ATLAIDES. Mēs piešķiram atlaides pastāvīgajiem klientiem. Atlaides apjoms var mainīties atkarībā no pasūtījuma summas. Visas cenas esošajām precēm mājas lapā ir norādītas Eiro.

Pārdevējam ir tiesības atcelt Klienta pasūtījumu gadījumā, ja nav veikts maksājums 24 stundu laikā no apstiprinājuma nosūtīšanas brīža.

Par preci ir iespējams norēķināties skaidrā naudā mūsu veikalā - Ganību dambī 22 vai norēķinoties izmantojot bankas pārskaitījumu.

Pasūtot preces, mēs piedāvājam izvēlēties Klientam ērtāko saņemšanas veidu.


 

ATTEIKUMA TIESĪBAS, PREČU ATGRIEŠANA UN ATBILDĪBA

Klientam ir tiesības atteikties no iegādātas preces 14 dienu laikā, ja piegādātā prece neatbilst pasūtījumam (t.i., precei ir defekti vai ir piegādāta nepareiza prece) rakstiski informējot Pārdevēju sadaļā "PREČU ATTEIKUMI" norādot visu nepieciešamo informāciju.

Klients atteikuma tiesības var izmantot gadījumā, ja prece nav bijusi lietošanā. Klienta pienākums ir atgriezts preci Pārdevējam (Ganību dambī 22, Rīgā) vai vienojoties ar Pārdevēju. Atgrieztajai precei ir jābūt oriģinālajā iepakojumā.

Ja prece tiek atgriezta saskaņā ar iepriekšminēto, Pārdevēja pienākums ir atgriezts Klientam par preci samaksāto naudu. 

Pārdevējs ir atbildīgs tikai par tādiem preces trūkumiem, kas pastāvēja preču nodošanas - pieņemšanas brīdi un par kuriem Klients, apskatot preci, nodošanas - pieņemšanas brīdī nevarēja pārliecināties, un par kuriem Klients ir paziņojis Pārdevējam 14 dienu laikā no preču nodošanas - pieņemšanas brīža.

Klientam pieteikumā jānorāda visa informācija, kas minēta "INFORMĀCIJA PAR PRECI UN ATTEIKUMA IEMSLI" sadaļā "PREČU ATTEIKUMI".

Pārdevējs ir atbildīgs tikai par radītajiem tiešajiem zaudējumiem Klientam un Pārdevēja atbildība aprobežojas tikai ar Klienta par preci samaksāto naudu.

Ja Klients neiesniedz attiecīgo pieteikumu noteiktajā termiņā - Klients zaudē tiesības atsaukties uz preces iztrūkumu.

 

Klients sniedz Pārdevējam skaidru un apzinātu piekrišanu par savu personas datu apstrādi. Pārdevēja uzzinātie personas dati tiek reģistrēti pircēju reģistrā un tie tiek izmantoti vienīgi pārdošanas pakalpojuma sniegšanai. Šī informācija tiek uztverta kā konfidenciāla, un tiek apstrādāta saskaņā ar personas datu aizsardzības likumu.